Pradžia Seminarai, kursai, paskaitos
Seminarai, kursai, paskaitos

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai gali vesti kursus tėvams (globėjams), mokytojams, švietimo pagalbos specialistams. Informaciją apie kursus teikiame telefonu 834350472 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

I.Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai. Programos paskirtis-užtikrinti bendravimo su vaikais tobulinimo kursų efektyvumą, sudarant sąlygas tėvams, globėjams (rūpintojams) atsakingiau vykdyti tėvų, globėjų (rūpintojų) pareigas. Programos tikslas – formuoti pozityvios tėvystės nuostatas, tėvams suteikti žinių apie vaikų ugdymą ir auklėjimą, stiprinti jų bendravimo su vaikais įgūdžius. Patvirtinantys Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų organizavimo ir jų rengimo užtikrinimo tvarkų aprašai ir sprendimai:

II.Tarptautinė tėvų ir auklėtojų įgūdžių mokymo programa ,,Mokykla tėvams ir auklėtojams“.Programos pagrindinis tikslas– mokyti tėvus ir auklėtojus konstruktyviai bendrauti su vaikais, kurti pagarbius tarpusavio santykius. Programa siekiama ugdyti vaikų psichologinį atsparumą.Programą sudaro trys pakopos:

 • I dalis. Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų?
 • II dalis. Kaip gerinti santykius tarp brolių ir seserų?
 • III dalis. Kaip kalbėti su paaugliais?

II ir III dalyje galima dalyvauti tik baigus I dalies mokymus.

I dalies užsiėmimų turinys:

 • Auklėjimo tikslų įsisąmoninimas.
 • Vaikų ir savo jausmų pasaulio pažinimas ir supratimas.
 • Tinkama jausmų išraiška.
 • Aiškių ribų (taisyklių) ir reikalavimų vaikams nustatymas.
 • Netinkamo elgesio keitimas be prievartos.
 • Vaikų skatinimas bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti konfliktus.
 • Vaikų savarankiškumo ugdymas.
 • Vaikų išlaisvinimas nuo jiems primestų vaidmenų ir jų savigarbos stiprinimas.
 • Pagalba formuojant pozityvųjį, realųjį „AŠ“ ir pasitikėjimą savimi.

Mokymosi forma. Mokomosios grupės tėvams ir auklėtojams.Mokymosi metodai. Trumpos teorinės žinios. Taikomi aktyvaus mokymo būdai: psichologiniai pratimai, įvairių bendravimo su vaiku situacijų imitavimas, jų aptarimai, diskusijos. Naujų įgūdžių taikymas atliekant namų darbus.

III.Pozityvios tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo programa. Tai pirmoji pasaulyje susisteminta Tėvystės įgūdžių lavinimo programa (Parent Effectiveness Training – P.E.T.). Programos idėja yra labai paprasta – tai siekis sukurti stiprų tėvų ir vaikų tarpusavio ryšį, kuris pažadintų vaiko pasitikėjimą savimi ir leistų skleistis jo kūrybiškumui, o tėvus įgalintų sėkmingai spręsti vaiko ugdymo ir auklėjimo klausimus, jaustis laimingais ir savimi pasitikinčiais tėvais. Šioje programoje tėveliai mokosi:

 • pažinti ir suprasti tikruosius vaikų ir savo jausmus;
 • išreikšti savo norus ir poreikius;
 • valdyti nepriimtiną vaikų elgesį be prievartos;
 • kalbėti su vaikais, kad jie klausytų;
 • konstruktyviai išspręsti šeimoje iškylančius konfliktus;
 • skatinti vaiką bendradarbiauti ir stiprinti jo pasitikėjimą savimi;
 • ugdyti vaiko atsakomybę ir savarankiškumą ir dar begalę kitų dalykų!

Programos metu organizuojamos paskaitos, demonstracijos, atliekami praktiniai pratimai, žaidimai vaidmenimis, vyksta struktūrizuoti mokomieji pratimai, kasdieninių gyvenimo situacijų analizavimas, darbas su vaizdine ir garsine medžiaga, diskusijos grupėje. Taip pat atliekami namų darbai šeimos aplinkoje ir jų rezultatų aptarimas mažose grupelėse. P.E.T. programa susideda iš 8 modulių, suskirstytų į 12 nuoseklių praktinių užsiėmimų.Atlikti tarptautiniai lyginamieji tėvystės įgūdžių lavinimo programoje dalyvavusių ir nedalyvavusių tėvų tyrimai parodė, kad programa turi didelį poveikį tėvams:

 • išauga jų pasitikėjimas savimi ir savo gebėjimais;
 • tėvai įgyja specialių įgūdžių padedančių plėtoti atvirą abipusį bendravimą su vaikais;
 • tėvai patiria mažiau stresų ir nerimo dėl auklėjimo, dėl nesugebėjimo susitvarkyti su vaiku, dėl šeimyninio gyvenimo;
 • tėvai išmoksta sėkmingai ir pozityviai elgtis ir bendrauti su vaikais, dingsta įtampa ir nemaloni psichologinė atmosfera-šeimoje;
 • rečiau konfliktuojama su savo partneriu.

Taip pat, dalyvavę šioje programoje, pastebėsite pozityvius „pašalinius“ efektus, kurie pasireikš tokiu Jūsų vaikų elgesiu:

 • jie geriau sutars su kitais;
 • turės mažiau destruktyvių elgesio ir emocinių problemų;
 • išmoks atviriau reikšti savo rūpesčius ir troškimus;
 • atsiras didesnis savikontrolės bei vidinės atsakomybės jausmas.

IV.Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“.Programos tikslas-padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais. Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas. Specialistų nuomone, programa „Zipio draugai“ yra išskirtinė kitų prevencinių programų tarpe. Programa „Zipio draugai“Lietuvoje vykdoma nuo 2000metų ikimokyklinių ir visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse. Programoje gali dalyvauti visi vaikai, turintys ne mažiau kaip pilnus 5 metus ir ne vyresni kaip 7 metų. Lietuvoje „Zipio draugų“ programa įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.

Programa ne kartą prfesionaliai ir nepriklausomai vertinta,siekiant įsitikinti, ar ji tinkamai įgyvendinama, ar daro poveikį. Vienoje iš pateiktų ataskaitų, vertintojai rašė: „Įvertinimo rezultatai rodo, kad programa žymiai pagerina vaikų gebėjimus spręsti kasdien iškylančius sunkumus, stiprindama bendradarbiavimą, gebėjimą atjausti bei sumažina elgesio problemas.“ Lietuvoje buvo atlikta ir daugiau vertinimų, kurių metu buvo patikrintas ir patvirtintas programos išliekamasis poveikis vaikams.Programa „Zipio draugai“ buvo įtraukta į Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008 – 2010 metų programą.

V.Tarptautinė programa „Obuolio draugai“. Ši programa yra ilgai lauktas programos „Zipio draugai“ tęsinys, skirtas jau vyresniems vaikams, t.y. 7 – 9 metų. Dabar šios dvi programos apsijungia į vieną tęstinę dvejų metų ankstyvosios prevencijos programą, kurios pirmoji dalis yra „Zipio draugų“ programą, o antroji – „Obuolio draugų“ programa. Programą „Obuolio draugai“ sudaro šešios dalys arba temos: „Jausmai“, „Bendravi­mas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti.“  Kiekvienai temai skirtos 4 valandėlės, kurių kie­kvienos trukmė – 45 minutės. Valandėles vienus mokslo metus vaikams klasėje veda specialiai paruoštas įgyvendinti programą vaikų klasės ar grupės pedagogas.

Programa „Obuolio draugai“padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį. Programa „Obuolio draugai“ pedagogams siūlo visą sistemą gerai apgalvotų uždavinių, būdų ir metodų bei konkrečių praktinių užduočių, kuriuos įvaldęs pedagogas gali efektyviai padėti vaikui išsiugdyti kasdieniam jo gyvenimui ir bendravimui taip reikalingus socialinius gebėjimus. Palyginus su „Zipio draugų“ programa, „Obuolio draugai“ dar nauja programa – ji sukurta 2008 metais. Pirmą kartą programa išbandyta Brazilijoje. Šiuo metu  ji įgyvendinama Brazilijoje, Olandijoje, Danijoje, Norvegijoje ir Lietuvoje. Nuo 2013-2014 mokslo metų pradėta programos „Obuolio draugai“ plėtra Lietuvoje. Lietuvoje programa „Obuolio draugai“ vykdoma visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse ir prailgintos dienos grupėse, globos namuose ir vaikų dienos centruose. Programa „Obuolio draugai“ yra mokslininkų patvirtinimą ir edukologų, pedagogų bei tėvų pripažinimą užsitarnavusios programos „Zipio draugai“ antra dalis arba tęsinys, sudaryta tuo pačiu moksliniu pagrindu ir, labai tikėtina, atnešianti tokius pačius rezultatus, kurie bus ne kartą patvirtint išsamiais moksliniais tyrimais.

 

Kalendorius

gruodžio 2021
PATKPŠS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031