Pradžia Vadovo darbotvarkė
Vadovo darbotvarkė

2020 m. lapkričio mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta

2020-11-03-

2020-11-30

Kasmetinės atostogos -
2020-11-25, 26, 30 Projekto "Turi profesiją - turi ateitį!" mokymai Zoom platforma

2020 m. spalio mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta

2020-10-09-

2020-10-19

Kasmetinės atostogos -

2020 m. rugsėjo mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2020-09-04, 11, 18, 22-26 Kasmetinės atostogos -

2020 m. rugpjūčio mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta

2020-08-17-

2020-08-25

Kasmetinės atostogos -
2020-08-27

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės savivaldybė

2020 m. birželio mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2020-06-10 Konsultacija „Logopedų pagalbos prieinamumo ir veiksmingumo didinimas. PPT atliktos situacijos analizės pristatymas“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2020 m. kovo mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2020-03-05, 14.00 val. Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2020 m. vasario mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2020-02-20 Seminaras „Vidinė komunikacija ir pokyčių valdymas“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2020-02-21 Supervizijos „Savižudybės rizikos mažinimas bendruomenėse“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2020 m. sausio mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2020-01-15 Seminaras „Mokymosi sutrikimų įtaka vaiko elgesiui, savarankiškumui ir mokymosi galimybėms“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2020-01-16, 17 Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai „ASIST“ Viešbutis „Mercure“ (J. Basanavičiaus a. 8, Marijampolė)
2020-01-23, 24 Kasmetinės atostogos -
2020-01-30 Metinis direktorių veiklos vertinimas Marijampolės savivaldybė

2019 m. gruodžio mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
20019-12-04 Konsultacija „Logopedo pagalbos prieinamumo ir veiksmingumo didinimas“ Marijampolės Petro Armino progimnazija
2019-12-05, 06

Mokymai „Prekyba žmonėmis ir patyčių ir smurto prevencija“

Viešbutis Hof Hotel, Mairinio g. 21 a., Kaunas
2019-12-11 Konsultacija „Logopedo pagalbos prieinamumo ir veiksmingumo didinimas“ Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla
2019-12-16 Švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų pasitarimas-diskusija Marijampolės Kultūros centro Dailės galerija

2019-12-23 -

2019-12-27

Kasmetinės atostogos -

2019 m. lapkričio mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2019-11-06 Praktinės veiklos renginys „Vaikų savižudybių prevencijos algoritmo taikymo galimybės Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-11-07, 13.00 val. Seminaras „Kaip padėti vaikui įveikti skaitymo sunkumus?“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-11-19 Konsultacija „Logopedo pagalbos prieinamumo ir veiksmingumo didinimas“ Marijampolės lopšelis – darželis „Rasa“
2019-11-20 Konsultacija „Logopedo pagalbos prieinamumo ir veiksmingumo didinimas“ Marijampolės lopšelis – darželis „Rūta“
2019-11-29 Seminaras tema „Krizių valdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2019 m. spalio mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2019-10-16, 10.00 val. Seminaras „Įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi galimybės ir iššūkiai“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-10-16, 14.00 val. Vaiko gerovės komisijų pirmininkų pasitarimas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-10-21, 22 Mokymai „Prekyba žmonėmis, smurto ir patyčių prevencijos“ Viešbutis ,,Babilonas" (Žalioji g. 38A, Kaunas)
2019-10-23, 14.00 val. Konsultacija ,,Mokytojo padėjėjo vaidmuo gerinant specialiojo ugdymo kokybę“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2019 m. rugsėjo mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2019-09-17 Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-09-19 Viešoji konsultacija „Pedagoginių psichologinių tarnybų vaidmuo didinant įtrauktį“ Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
2019-09-23 Praktinės veiklos renginys ,,Savižudybių prevencijos modelio ir jo taikymo algoritmų Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose kūrimas“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-09-24 Konsultacija ,,Pedagoginės psichologinės tarnybos ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimo stiprinimas gerinant specialiojo ugdymo prieinamumą ir kokybę“ Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

2019 m. rugpjūčio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2019-08-07 –

2019-08-16

Kasmetinės atostogos

-

2019-08-28 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas - seminaras Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2019 m. liepos mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2019-07-22 -

2019-07-30

Kasmetinės atostogos

-

2019 m. birželio mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta

2019-06-06 -

2019-06-15

Kasmetinės atostogos -
2019-06-19, 20 Mokymai ,,Ankstyvoji švietimo pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams“ Lietuvos Kolpingo kolegija

2019 m. gegužės mėn.

Data, laikas Renginio pavadiimas Vieta
2019-05-07 Seminaras ,,Konkurencingumo skatinimas per komandinį darbą. Pagyrimai ir kitas teigiamas grįžtamasis ryšys darbuotojams. Konstruktyvi kritika. Instruktavimas, kaip atlikti darbą.  Darbuotojų klaidų toleravimas. Konsultavimo CIGAR‘as“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-05-10 Kasmetinės atostogos -
2019-05-13, 14 Mokymai ,,Ankstyvoji švietimo pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams“ Lietuvos Kolpingo kolegija
2019-05-16 Bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pasitarimas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-05-22 Specialiųjų pedagogų metodinis susirinkimas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-05-23, 24 Mokymai ,,Ankstyvoji švietimo pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams“ Lietuvos Kolpingo kolegija
2019-05-27 Psichologų metodinis pasitarimas ,,Savižudybių prevencijos modelio ir jo taikymo Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose kūrimas“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2019 m. balandžio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2019-04-01

Metodinė pagalba Marijampolės ,,Žiburėlio" mokyklos-daugiafunkcio centro VGK nariams dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos

Marijampolės ,,Žiburėlio" mokykla-daugiacfunkcis centras

2019-04-04 Mokymai ,,Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-04-17 Seminaras ,,Darbo koordinavimo kompetencijos ugdymas.Komandos elgsenos paruošimas kritinėms situacijoms“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2019-04-26 -

2019-04-29

Kasmetinės atostogos -

2019 m. kovo mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2019-03-01

Seminaras ,,Vadovavimo meistriškumas ugdymo įstaigoje“

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2019-03-08 Metodinė pagalba Marijampolės sav. Padovinio pagrindinės mokyklos VGK nariams dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba
2019-03-12 Seminaras ,,Vadovavimo meistriškumas ugdymo įstaigoje“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-03-27 Seminaras ,,Strateginės mokyklos veiklos kryptys: nuo vizijos iki įgyvendinimo” Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2019-03-29 Ugdymo įstaigų vadovų rezervo programa ,,Vadovavimo meistriškumas ugdymo įstaigoje“ Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2019 m. vasario mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2019-02-05

Gerosios patirties sklaida „Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas Marijampolės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje“

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

2019-02-13

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2019-02-18

Rotary international globalaus projekto ,,Savižudybių prevencijos modelis ir jo taikymas Lietuvos savivaldybėse“ pristatymas

Marijampolės savivaldybė

2019 m. sausio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2019-01-11

Metodinė pagalba ,,Smalsučio“ pradinės mokyklos VGK nariams dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais bei specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos

Marijampolės ,,Smalsučio“ pradinė mokykla

2019-01-16

Metodinė pagalba ,,Šaltinio“ progimnazijos VGK nariams dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais bei specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos

Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazija

2019-01-18

Metodinė pagalba lopšelio - darželio ,,Varpelis“ VGK nariams dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos

Lopšelis - darželis ,,Varpelis“

2018 m. spalio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2018-10-04

Mokslinė praktinė konferencija ,,Savižudybių prevencijos pamokos Lietuvos savivaldybėse“

Europa Royale Kaunas Hotel

2018-10-17

2018-10-29

Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų pasitarimas

Seminaras ,,Krizių valdymas mokykloje"

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Vilniuje

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2018 m. rugsėjo mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2018-09-24

Visų tipų švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2018 m. birželio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2018-06-15

Marijampolės savivaldybės tarpinstitucinis pasitarimas

Marijampolės savivaldybės administracija

2018-06-21

Visų tipų švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2018 m.gegužės mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2018-05-09

Kasmetinis specialiųjų poreikių mokinių saviraiškos festivalis ,,Aš viską galiu“

Ryto pagrindinė mokykla

2018-05-25

,,Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijos įsivertinimo“ seminaras

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra Vilniuje

2018 m. balandžio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2018-04-25

Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Kalvarijos savivaldybės administracija

2018 m. vasario mėn.

Data, laikas Renginio pavadinimas Vieta
2018-02-06, 13, 20, 27 Kasmetinės atostogos -

2018 m. sausio mėn.

Data, laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

2018-01-18

Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų pasitarimas

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

2018-01-30

Kasmetinės atostogos

-

 

 

Kalendorius

kovo 2021
PATKPŠS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031