Pradžia Ugdymo turinio pritaikymo rekomendacijos
Ugdymo turinio pritaikymo rekomendacijos

Rekomendacinio pobūdžio programos

Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dalykų Bendrąją programą pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių ugdymosi poreikius, mokyklos Vaiko gerovės komisijos, mokykloje dirbančių švietimo pagalbos specialistų rekomendacijas. Mokykloje nesant švietimo pagalbos specialistų, mokytoją konsultuoja mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

Kiekviena programa turėtų būti pagal galimybes orientuota į konkretaus mokinio bendrųjų kompetencijų ugdymą ir:

  • pabrėžianti aktyvų mokymą(si) ir skatinanti vaiko aktyvaus dalyvavimo bei bendradarbiavimo pamokoje galimybes;
  • lavinanti pozityviuosius asmens gebėjimus, plėtojanti pažinimo galimybes, pomėgius, interesus;
  • skatinanti mokantis remtis artimiausioje aplinkoje;
  • ugdanti gebėjimus, kurie leidžia kompensuoti sutrikusios funkcijos veiklą arba prisitaikyti ir produktyviai veikti be jos;
  • inicijuojanti mokymąsi bendradarbiaujant;
  • mokymosi procese aktualizuojanti socialinius ir asmeninius aspektus;
  • skatinanti mokymosi įgūdžių bei savarankiško mokymosi strategijų formavimąsi (atsižvelgiant į mokinio savarankiško gyvenimo perspektyvą).

Rengiant mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo programą ir planuojant ugdymo procesą visada būtina remtis ,,stipriosiomis“ mokinio ypatybėmis bei numatyti, kaip ,,apeiti“ arba lavinti ,,silpnąsias“. Svarbu, kad programoje mokytojas konkrečiai įvardytų, ką mokinys jau žino, ką geba daryti ir kaip, kokiu būdu išmoksta greičiausiai. Taip pat svarbu įvardyti labai svarbius dalykus, kurių mokinys negeba (pavyzdžiui, neturi savarankiško darbo įgūdžių ir kt.), vengti teiginių ,,nieko nemoka“ ar ,,nieko nežino“. Mokytojas turi parengti programą taip, kad mokinį lydėtų sėkmė.

Organizuodama mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, mokykla gali pati pasirinkti programos sudarymo formą. Pateikiame rekomendacinio pobūdžio programos pavyzdį.

Rekomendacinio pobūdžio programos pavyzdys (spausti čia)

*********

Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų poreikių mokinių ugdymui:

********

Bendrųjų ugdymo(-si) programų pritaikymo ir švietimo pagalbos planavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, rekomendacijos (spausti čia)

 

Kalendorius

sausio 2022
PATKPŠS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31