Pradžia Naujienos Švietimo pagalba karo pabėgėliams iš Ukrainos
Švietimo pagalba karo pabėgėliams iš Ukrainos
Ketvirtadienis, 19 Gegužė 2022 07:27

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022-04-21 raštu Nr. SR-1278 „Dėl švietimo pagalbos karo pabėgėliams iš Ukrainos“, vaikams ir mokiniams, atvykusiems iš Ukrainos, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas bus pradėtas vykdyti ne anksčiau kaip nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. ir atliekamas po vienų mokymosi Lietuvoje metų.

Siekiant sklandaus mokymosi proceso tęstinumo ir galimybės suteikti vaikams ir mokiniams reikalingą švietimo pagalbą, iš Ukrainos atvykę vaikai ir mokiniai, kurie ugdėsi specialiosios paskirties ugdymo įstaigoje, Lietuvoje gali pasirinkti ugdymą tęsti bendrojo arba specialiojo ugdymo įstaigoje. Priimant į mokyklą vaiką, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių ar negalių, turėtų būti atsižvelgiama į tėvų, jį lydinčių asmenų ar paties vaiko pateiktą informaciją, nereikalaujant jo specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančių dokumentų, jei asmuo negali jų pateikti.

Svarbu, kad tėvai ar kiti vaiko atstovai prieš parinkdami mokyklą būtų informuojami, jog pasirinkus specialiojo ugdymo įstaigą, ne vėliau kaip praėjus vieniems mokymosi Lietuvos specialiojoje mokykloje metams, vaiko ugdymosi poreikiai turės būti vertinami, o specialiosios paskirties ugdymo įstaigoje asmuo galės tęsti mokymąsi tik tuo atveju, jei jam bus nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai.

Atsižvelgiant į individualias ukrainiečių vaikų situacijas ar jei kreipiasi tėvai (globėjai) dėl švietimo pagalbos teikimo, mokytojo padėjėjo ir (ar) specialiojo ugdymo skyrimo, pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT), atlikdama vertinimą anksčiau nei po vienerių mokymosi Lietuvoje metų, vadovaujasi ugdymo įstaigos, kurią Lietuvoje lanko vaikas, Vaiko gerovės komisijos rekomendacijomis ir priima sprendimą.

Tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus Ukrainos sveikatos ir/ar švietimo sistemų (pavyzdžiui: Висновок про комплексну оцiнку з IРЦ (Iнклюзивно-Ресурсный Центр) / Заключение о комплексной оценке с ИРЦ (Инклюзивно-Ресурсный Центр) dokumentus, patvirtinančius negalią ar sutrikimą, PPT parengs specialiojo ugdymo skyrimo dokumentą (8 priedą), kuris galioja terminuotai – vienus metus nuo specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo Lietuvoje pradžios. Jeigu vaikas ar mokinys šių dokumentų neturi, PPT kartu su ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisija ir tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria vaiko ar mokinio ugdymosi situaciją, švietimo pagalbos poreikį, tėvai (globėjai, rūpintojai) nukreipiami į sveikatos priežiūros įstaigą dėl vaiko ar mokinio sveikatos būklės įvertinimo ir PPT, remdamasi medikų išvadomis, parengia 8 priedą.

Informacija lietuvių kalba (skaityti čia)

Information in English (read here)

Інформація українською мовою(читайте тут)

 

Kalendorius

liepos 2022
PATKPŠS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Apklausa

Kaip vertinate specialiųjų poreikių mokinių integraciją bendrojo lavinimo mokykloje?