Pradžia Veikla Informacija dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pritaikymo
Informacija dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pritaikymo
Antradienis, 03 Lapkritis 2020 09:13

Informacija dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pritaikymo

Pasiekimų patikrinime dalyvauja pagrindinio ugdymo programos (išskyrus besimokantį pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą) baigiamosios klasės mokinys (toliau – mokinys) ir asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą ar kitą atitinkamą dokumentą, patvirtinantį mokymąsi pagrindinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje, bet neįgijęs pagrindinio išsilavinimo (toliau – buvęs mokinys).

Mokiniui ir buvusiam mokiniui (nepilnamečiui, turint tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą), turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, raštu pateikus mokyklos vadovui prašymą ir pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą apie pasiekimų patikrinimo užduoties formą, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį, pasiekimų patikrinimo užduoties forma, vykdymo ir vertinimo instrukcijos pritaikomos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Mokiniui ir buvusiam mokiniui, turinčiam sveikatos sutrikimų, patvirtintų gydytojų konsultacinės komisijos pažymą ir jai rekomendavus, sudaromos pasiekimų patikrinimo vykdymo sąlygos. Gydytojų konsultacinės komisijos išduotą pažymą su rekomendacijomis dėl pasiekimų patikrinimo vykdymo sąlygų sudarymo kartu su prašymu sudaryti sąlygas pasiekimų patikrinimui vykdyti mokinys pateikia mokyklos vadovui.

Mokyklos vadovas, remdamasis pateiktais dokumentais, atsižvelgęs į mokinio ir buvusio mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius ar sveikatos sutrikimus, priima sprendimą:

 • dėl pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijos pritaikymo;
 • dėl pasiekimų patikrinimo užduoties formos pritaikymo;
 • dėl pasiekimų patikrinimo vertinimo instrukcijos pritaikymo;
 • dėl pasiekimų patikrinimo vykdymo sąlygų sudarymo („Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/be2031f2fd0b11eab72ddb4a109da1b5).

Marijampolės savivaldybės mokyklos, kuriose mokosi 10 klasės (II gimnazijos klasės) specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, iki 2021 m. sausio 8 d. Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnybaturi pateikti reikalingą informaciją pažymoms išrašyti.

Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintu ,,Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašu“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418899/asr, Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), prašo mokyklų vaiko gerovės komisijų pirmininkų:

1.Informuoti šiuos mokinius ir buvusius mokinius apie prašymo pateikimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokyklos vadovui.

2.Mokiniai ir buvę mokiniai, kurie nėra vertinti Tarnyboje, bet turi klausos sutrikimų ar kochlearinių implantų, regos sutrikimų, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų, sklandaus kalbėjimo (ritmo) sutrikimą, dizartriją, privalo pateikti gydytojų išduotas pažymas, patvirtinančias šiuos sutrikimus:

 • mokinys ir buvęs mokinys, turintis vidutinį, žymų, labai žymų ar gilų klausos sutrikimą (kurtumą) ar kochlearinį implantą pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo otolaringologo pažymą apie klausos sutrikimą ir klausos toninę audiogramą. Pažymoje turi būti nurodoma klausos sutrikimo grupė (vidutinis, žymus, labai žymus, gilus klausos sutrikimas ar kochlearinis implantas),
 • mokinys ir buvęs mokinys, turintis regos sutrikimą, pateikia gydytojo pažymą, kurioje turi būti nurodoma regos sutrikimo grupė (vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas aklumas, visiškas aklumas),
 • mokinys ir buvęs mokinys, turintis judesio ir padėties sutrikimą, pateikia gydytojo pažymą, kurioje nurodoma judesio ir padėties sutrikimo grupė (vidutinis, sunkus, labai sunkus).

3.Iki 2021 m. sausio 8 d. Tarnybai pateikti 10 klasės (II gimnazijos klasės) mokinių ir buvusių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašą, kuriems bus reikalingos Tarnybos pažymos dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pritaikymo.

Prašome:

 • mokinių sąrašus atsiųsti Word variante šriftu Times New Roman 12 (nesiųsti skenuoto dokumento);
 • tiksliai nurodykite mokinio asmens duomenis, specialiųjų ugdymosi poreikių grupę, specialiųjų ugdymosi poreikių lygį;
 • sąrašus siųskite adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Rekomenduojame paskirti atsakingą asmenį, kuris:

 • palaikytų ryšį su Tarnyba;
 • aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio mokymosi (skaitymo) sutrikimo (esant vidutiniams, dideliems ar labai dideliems specialiesiems ugdymosi poreikiams);
 • aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusio raidos sutrikimo ar dėl nerimo spektro sutrikimo, būtinybę laikyti brandos egzaminus mokiniui įprastoje ugdymosi aplinkoje (t. y. mokykloje, kurioje mokomasi/mokytasi);
 • pateiktų Tarnybai Pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją (8 priedas), jei mokinys buvo vertintas ne Marijampolės sav. PPT. Pateiktų Tarnybai šių mokinių (nevertintų Marijampolės sav. PPT) lietuvių kalbos ir gimtosios kalbos originalius (neatšviestus) ištaisytus rašto darbus (rašinius, diktantus, atpasakojimus, kūrybinius darbus), jei mokiniams buvo nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai dėl specifinio mokymosi (rašymo) sutrikimo ar bendrųjų mokymosi sutrikimų;
 • pasiimtų paruoštas EP pažymas iš Tarnybos (apie paruoštas pažymas atsakingas asmuo bus informuotas).alt
 

Kalendorius

birželio 2021
PATKPŠS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Apklausa

Kaip vertinate specialiųjų poreikių mokinių integraciją bendrojo lavinimo mokykloje?